fליקט ותיקן איש הקבלה מתוך החיבור של הצדיק האי גאון זיע"א וממקורות קבלה נוספים.

אמור את הפרק או הפרקים הבאים כרצונך מתוך ספר התהלים הנמצא בהמשך.

אהבה

פרק קלג    לקיים אהבת חברים 
פרק קלח   לאהבה
פרק קלט   לאהבה בן איש ואשתו
פרק קמ     לחזק אהבה בן איש ואשתו
פרק סז
פרק קיא

אושר

פרק טז  רצוי לומר  10 פעמים

אמונה והתקרבות לה'
פרק פ , פרק פא ,פרק צה  ,פרק קיב ,פרק קטו

אשה רעה
פרק מה    אם אשתך רעה אמור על שמן זית ומשך את גופך.

אשה- איש שזנו
פרק נא    אמור על שמן שומשמין 3 פעמים בכל פעם בוקר, צהרים, ערב   ומשך את  גופך.
פרק סט   אמור על בקבוק מים פתוח ברך ושתה.

אביון
פרק נו

אסיר
פרק קט    אמור 3 פעמים על בקבוק מים סגור ושפוך המים אך שלא יפגעו בך.

בניה מתים
פרק לג     אמור על שמן זית ומשך אותה
פרק קכו

בית חדש ונחלה
פרק סא    בכניסה לבית
פרק פד     אמור על בקבוק מים שלא ראה שמש ושפוך עליך

גאוה
פרק קלא   אמור 3 פעמים ביום

לעלות לגדולה
פרק כ      לחש בשמן ורדים עם מים ומלח 7 פעמים ומשך פניך וידיך וזרוק בבגדיך.
פרק כד    אמור כל יום 3 פעמים
פרק צב    אמור 3 פעמים פרק צב. פרק צד. פרק כג. פרק כ. פרק כד. פרק ק. פניך לצד צפון, על קערה
          חדשה  מים הדס וגפנים משך גופך ופניך.         
פרק ק      אמור 7 פעמים

דרשה
פרק קיט- ד    אמור 10 פעמים
פרק לד         אמור פעם אחת

דרך
פרק קכה   קח מלח בידיך ואמור 7 פעמים

הריון
פרק א       אמור, יהי רצון מלפניך אלח"ד שתעשה לאשה (פ,ב,פ) שלא תפיל
         ותרפאנה רפואה שלמה מעתה ועד עולם אמן אמן אמן סלה סלה סלה
           ועד ועד ועד. (אפשר בקמיע עליה ראה בספר.)   
פרק קב

הצלחה
פרק יז      אחרי המזמור אמור יהי רצון מלפניך י"ה השם הגדול הגבור והנורא
          שתצליח דרכי ותישר אורחותי אמן אמן אמן סלה סלה סלה.
פרק ל      פרק לו    פרק נז   פרק סה  פרק עז    פרק קכט     פרק קכב
פרק עב    טוב שתכתוב ותשים עליך ולא תרד מנכסיך.   
פרק קיד   כתוב אותו בחנות ותצליח

הודיה והלל לה'
פרק קלו
פרק קנ    
הסתרת דבר
פרק כז

התקרבות לה'
פרק לט   אמור בעלות השחר 7 פעמים בחוץ.
פרק צט
פרק עג   אמור 7 פעמים כל יום

הצלה מאש ומים
פרק עו
פרק ו   לחש 7 פעמים

זיווג
איש הקבלה הכין ערכה מיוחדת לעניין זיווג. ניתן לפנות אליו דרך האתר http://www.sodhacabala.com/

פרק לב    אמור\י 7 פעמים.
פרק פט    אמר\י אותו באויר העולם (מרפסת או בחוץ) פעם אחת
פרק צ'  וגם   פרק צא'

לכל מכה ומוגלה וחולי המכונה פסורייזיס

קח שמן זית ושים בכלי חרס חדש ושים אתו על גחלים (אפשר מנגל) ובזמן שהשמן מתחמם אמור פסוק זה 14 פעמים               "ערות על יאור על פי יאור וכל מזרע יאור יבש נדף ואיננו"  וכוון ר"ת כך   עע"י  עפ"י  ומ"י  ינ"ו ומשך השמן על מקום הכאב או הפגע ויתרפא.
 
     לימוד
פרק קלד  קודם הלימוד

חנות
פרק סג

רחמים וזעקה לעזרה
פרק קל    לחש אותו  ל- 4 כיוונים
חן וחסד

פרק מז   אמור 7  פעמים
פרק עח

דכאון
פרק סז

חולי (גם לנער)
פרק ג           לכאב ראש או כתפיים אמור על שמן זית ומלח ומשח.
פרק ו           לחולי העניים אמור 3 פעמים ביום ואמור, יהי רצון    מלפניך השם הגדול הגבור והנורא היוצא ממזמור זה שהוא ישע"י בעל הישועה שתושיעני מכל צער וחולי שיש לי וחשישה שיש לי בעיני כי לך הישועה והיכולת.
פרק ח          לנער- אמור על שמן זית ומשך פניו וידיו.
פרק ט          לנער- כתוב אותו תלה עליו ואמור,יהי רצון מלפניך אהי"ה אשר אהי"ה השם הגדול והנורא שתסיר ממנו זאת הבכיה וכל חולי ותרפאהו מבלי תשישות ותסיר ממנו סיבה וכל שטן שד ומזיק וכל כאב וחולי מעתה ועד עולם.
פרק יח         לכל חולי אמור על מים ושמן זית ומשך החולה ויתרפא.
פרק מט        לקדחת כתוב אותו עם שמו ותלה עליו שם שד"י.
פרק פט      לכל חולי הנורא אמור על שמן זית וקח צמר מאיל גזוז ותן את השמן על הצמר ועשן אותו על החולה .
פרק קה        לקדחת   רביעית.
פרק קו          "         שלישית
פרק קז            "       תמידית.
פרק קיט= א    לחולי הגוף שרועד.
פרק קיט= ג    לחולי עין ימין אמור 7 פעמים
פרק קיט= ד    לחולי עין שמאל אמור 7 פעמים
פרק קיט= ז     לחולי הטחול כתוב אותו הוסף שם רפאל והנח על הטחול
פרק קיט= ח    לחולי כרס עליון אמור 7 פעמים על יין ושתה.
פרק קיט= ט    לחולי כליות אמור 7 פעמים
פרק קיט= כ    לחולי אף ימני לחש 10 פעמים.
פרק קיט= מ    לחולי יד ימין לחש 7 פעמים ב-3 ימים
פרק קיט= ע    לחולי יד שמאל לחש 7 פעמים ב- 3 ימים.
פרק קיט= פ    לחולי אף שמאל לחש 7 פעמים על שמן ומשחהו.
פרק קיט= ק    לחולי רגל שמאל לחש על שמן ורדים ומשח הרגל.
פרק קיט= ר    לחולי אוזן ימנית אמור על מי בצל והטף טיפה אחת.
פרק קיט= ש  לחולי הראש אמור אותו על שמן זית ושים במקום הכאב
פרק קיט= ת  לחולי אוזן שמאל לחש על מי בצל והטף טיפה אחת.
פרק קיט=ת    לחולי ארוע מוחי והוסף פרקים מקי"ט אשרי, במה, שרים, גמול, ראה, דבקה, קראתי, הורני ,צדיק, ויבואוני, פלאות, זכור, עשיתי, חלקי, סעפים, טוב, נר,ידיך, מה, כלתה ,לעולם, והוא סוד גדול.
פרק קמא      לחולי הלב
פרק קמב      לחולי השוקיים
פרק קמג      לחולי הזרוע
פרק קמד      לחולי שבר ביד או באצבע
פרק קמו      לחולי פצוע מחרב

פרק נט     לחולי הדבר אמור בכל יום 3 פעמים והתחל מן המילים "הצילני" עד סופו והוסף יהי רצון מלפניך ה' אלהי השם הגדול והקדוש היוצא מן המזמור הזה שתצילני מיצר הרע ומכל דבר רע מכל חולי וממחשבה רעה כמו שהצלת למי שהתפלל לפניך זה המזמור אמן אמן אמן סלה סלה סלה   

חטא ועוון
פרק עא      אמור 7 פעמים

ים -- נהר
פרק ב      כתוב אותו על חרס והשלך לים

ישועות
פרק כה

יצר הרע
פרק נט     אמור 3 פעמים ב- ג' ימים והתחל מן-הצילני עד סופו אח"כ יהי רצון מלפניך ה' אלהי השם הגדול והקדוש היוצא מן המזמור הזה שתצילני מיצר הרע ומכל דבר רע וממחשבה רעה כמו שהצלת למי שהתפלל לפניך זה המזמור אמן אמן אמן סלה סלה סלה .

ישועה לעיר וקהל
פרק פז
פרק פח    אמור אותו ועניך לשמים

כלב רע
פרק נח

לשון הרע לבטל
פרק נב   כתוב אותו ותלהו עליו

להתחזק
פרק קיב

לילה בצאתך יחידי
פרק קכא     אמור אותו 7 פעמים

לימוד
פרק יט       קח כוס יין עם דבש אמור 7 פעמים אח"כ תן לו לשתות ואמור יהי רצון מלפניך ה"י שתפתח לבי או לב פבפ בתורתך ובכל חכמה שלא תישכח לעולם מה שילמוד אמן אמן אמן סלה סלה סלה

מעוברת
פרק קכח    כתוב אותו על קלף ותלהו על המעוברת
פרק א       ראה הריון 

משפט
פרק ז       קח עפר הארץ אמור עליו המזמור פזר לפני שונאך והוסף יהי רצון מלפניך אל עליון שתהפוך לב שונאי כמו שהפכת לב שונאי אברהם אבינו בהזכירו זה השם.
קח קדרה חדשה ומלא אותה מים ואמור 4 פעמים מן "קומה ה' באפי"ך עד
 סוף המזמור ושפוך אותו במקום שונאך ואמור בכל פעם יהי רצון מלפניך
 "אל עליון" שתפיל ותכניע את (פ,ב,פ) אויבי ותוציאני לזכות ותדינני לכף
 זכות אמן אמן אמן סלה סלה סלה.
פרק כ      לחש בשמן ורדים עם מים ומלח 7 פעמים ומשח ידיך ופניך וזרוק בבגדיך.
פרק לד     אמור עם השם שלו.
פרק מז     אמור 7 פעמים
פרק עח     פרק צג   פרק קיח  
פרק קכב     אמור 13 פעמים
פרק כא      אמור 6 פעמים עם שמו על פת לחם עם שמן זית ומשך פניך

משאלות ומזל
פרק כא     אמור 6 פעמים עם שמך על פת לחם עם שמן זית ומשך פניך.

מי שהפסיד עבודתו   
פרק מא   אלו ג' המזמורים אם בטלו אותך מעבודתך אמור 3 פעמים ביום
פרק מב   
פרק מג   

מלחמה (ליוצא)
פרק ס     אמור 7 פעמים קודם שתצא
פרק פג    כתוב על קלף ותלהו עליך

מוטרד
פרק עד  

מלשינים
פרק קיז    אם הלשינו עליך ואתה נקי

נגד מחלוקת

פרק ז        קח מעפר הארץ אמור 7 פעמים ופזר לפני שונאך
פרק כב      מול אויב אמור 7 פעמים
פרק לה      כל בוקר 3 פעמים
פרק מד     אמור עם שם השונא
פרק מח     להפחיד שונא
פרק נ       בעת סכנה
פרק נג      להפחיד שונא עם שמו
פרק נד       "
פרק נה      "
פרק ע       אמור לפני שונאיך 7 פעמים
פרק עט      להמית שונא
פרק צד     פניך לצפון מזרח ואמור 7 פעמים, אח"כ יהי רצון מלפניך א"ל קנ"א
         שתשפיל ותכניע (פ,ב,פ) אויבי וכן הראני נא נסים, כשם שהכנעת
והשפלת את אויבי משה רבינו עליו השלום כשהתפלל לפניך אלו    השירות ותעלה תפלתי כריח הקטורת מעל המזבח.
פרק ק       אמור 7 פעמים ותזכיר שם האויב
פרק קד     להרוג מזיק
פרק קיג    כנגד עובדי עכו"ם
פרק קטו   לפני ויכוח בדת עם עובדי עכו"ם
פרק טז

                                    נחש ועקרב
פרק קכ     אם ראית אמור 7 פעמים
פרק קמז    אם ננשכת

נהר – ים
פרק קכד     כדי לעוברו
סליחה ומחילה
פרק סב   אמור ליל יום א' אחר תפילת ערבית ולאחר מנחה של יום ב'
         יהי רצון מלפניך אל אחד שתמחול ותסלח ותכפר עוני כמו שסלחת
         ומחלת וכפרת למי שהתפלל לפניך המזמור הזה. 
פרק עה  

עין רעה
פרק יד      לומר פעם אחת
פרק לח     לומר מחוץ לבית או במרפסת כשפניך לשמים      
פרק לא     לחש\י אותו על שמן זית 3 פעמים ומשח\י פניך וידיך.
פרק סח    לחש אותו על מים מהברז (רצוי ממעיין)   3   פעמים, לשתות מעט ולשטוף את הגוף במים שנותר
 פרק צ
 פרק צא
פרק קא    כתוב על קלף עם מזמור סח' ושים עליך או בבית                               
עקרה
פרק קב    אמור המזמור אח"כ את שמה
פרק קג   

עובד שברח
פרק קכג   הוסף כתיבה על עופרת שם המעביד ושם העובד

עסק
פרק קיד    כתוב לחנות ויצליח
פרק סג

פרנסה
פרק כד 
פרק סג
פרק טז

פחד
פרק קמה   אמור 3 פעמים אח"כ יושב בסתר 7 פעמים

פתיחת הלב
פרק כב     אמור 7 פעמים

צרה
פרק כו  פרק לג 

קשור
פרק פט   אמור ועיניך לשמים

רוח טובה
פרק קלה   אמור אחרי שחרית מנחה ערבית

 רוח רעה, דיבוק
להתייעץ עם איש הקבלה, ניתן לפנות אליו דרך האתר http://www.sodhacabala.com/

רחמים
פרק לב     אמור אחרי התפילה

            שמירה גם לנער
פרק יב    פרק קטז   פרק קמד
פרק קכז   כתוב ותלהו על הנער

שנאה להעביר
פרק קלז

שאלת חלום
פרק כג     אמור 7 פעמים ותישן
פרק מב    אמור 7 פעמים ותישן

    שבועה לרגיל להשבע
פרק קלב

שלום
פרק כח     אמור עם שם השונא וישלים
פרק פה     אמור לשמים לצד דרום 7 פעמים עם שמו
פרק צח
פרק קי   

שלטון
פרק לד    אמור עם שם זה שתפגוש
 
שיכור
פרק לז    קח כוס מים ואמור עם שמו שטוף פניו ואפו וישתה

שבוי
פרק כב
פרק נו

פרק כו

שריפה
פרק קמח   אמור 3 פעמים
פרק קמט   אמור 3 פעמים

שותף
פרק סג

שמחה לבני ביתו
פרק צו
פרק צז

שמירת הבית
פרק קח   כתוב אותו ותטמנהו אחורי פתח הבית

                                  תשובה

פרק קיח
פרק קלה

עין רעה

פרק יד      אמור פעם אחת
פרק לח     אמור מחוץ לבית      
פרק לא     לחש אותו על שמן זית 3 פעמים ומשך פניך וידיך.
פרק סח    לחש אותו על מים  שלא ראו שמש 3 פעמים שתה מעט ושתוף גופך בנותר
 פרק צ           
פרק צא
פרק קא    כתוב עם מזמור סח ושים עליך או בבית.
פרק כט

זיווג
פרק יד      אמור פעם אחת
פרק לח     אמור מחוץ לבית      
פרק לא     לחש אותו על שמן זית 3 פעמים ומשך פניך וידיך.
פרק סח    לחש\י על מים  שלא ראו שמש 3 פעמים שתה מעט ושתוף גופך בנותר
 פרק צ     
פרק צא
פרק קא   
פרק כט

הצלחה
פרק יז      אחרי המזמור אמור יהי רצון מלפניך י"ה השם הגדול הגבור והנורא
          שתצליח דרכי ותישר אורחותי אמן אמן אמן סלה סלה סלה.
פרק ל      פרק לו    פרק נז   פרק סה  פרק עז    פרק קכט     פרק קכב
פרק עב    טוב שתכתוב ותשים עליך ולא תרד מנכסיך.   
פרק קיד   כתוב אותו בחנות ותצליח

בית חדש ונחלה
פרק סא    בכניסה לבית
פרק פד     אמור על בקבוק מים שלא ראה שמש ושפוך עליך

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

ברכות המנויים

 • לרב יצחק אטיאס. ככתוב, כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא. הצלת אותי ממש. ירבו כמוך שלום, ח
 • ליצחק היקר תודה תודה תודה שהצלת את חיי. שביט, ל.
 • לאיש הקבלה המקסים. הייתי סקפטית בטרם הגעתי אך נוכחתי לראות איך עובד איש קבלה אמיתי ומקצועי. מודה לך על הכל. שלי, ס.
 • ליצחק היקר תודה תודה תודה שהצלת את חיי. שביט, ל.
 • לאיש הקבלה יצחק אטיאס בזכותך זכינו לחיים חדשים ולבית מאושר. חנה ודוד. מ.
 • לאיש הקבלה יצחק אטיאס. ידעת לעמוד לצידי ברגעים קשים ביותר ולכוון אותי לדרך הנכונה. קנית את עולמך. יישר כוח גדול מעומקי ליבי. נסים, י.
 • לרב יצחק היקר. אין לי מושג מה היה קורה בלעדי הייעוץ המקצועי והקבלי שנתת לי והנחתה אותי. מעריכה מאוד ואיתך בכל דבר ועניין. שולמית פ.
 • ליצחק אטיאס איש הקבלה. מרגע שהגעתי אליך הבנתי שמשתנים חיי לטובה עוד לפני שדברת. הביטחון שהענקת לי כמו העצות המדויקות להפליא פתחו לי דרך חדשה לחיים. מכל ליבי. תודה גדולה. פינחס, ג.
 • ליצחק אטיאס ואנשי המקצוע הסובבים אותך.תודה רבה לכם על ההכוונה והתמיכה.רק בעזרתכם הצלחתי לצאת מהחובות הכבדים. תבורכו. שמואל. ע.
 • ליצחק אטיאס אין לי מילים לתאר את עזרתך האדיבה. מרגע שהבטת בי ידעתי שאני שקוף לפניך והבנתי שכעת תבוא הישועה בעזרתך. הייעוץ שלך הוא מעבר לכל דמיון. רב תודות לך איש יקר. אביחי, ל.
 • ליצחק אטיאס הידע העצום שלך, הייעוץ הנכון, התמיכה, ההכוונה. בזכותך עליתי חזרה. כל הברכות. ליאור, פ.
 • ליצחק אטיאס אין מילים לתאר את הכנות שלך, הידע העצום, ההכוונות הנכונות ואנשי המקצוע העובדים איתך כל הכבוד לכם. מאושרת שזכיתי. אושרת , ג.
 • לרב יצחק אטיאס אין יום שאנחנו לא מודים לה' שזכינו להגיע אליך ולסדר את חיינו. אסנת ואבי. ח.
 • ר' יצחק אטיאס תמיד כאב לי על ההפסדים שקר לנו. אבל לאחר שהכרנו אותך וקבלנו את הייעוץ הנכון נדע לא לעשות שום דבר בלעדיך. בנימין ולאה, א.
 • ליצחק אטיאס איש הקבלה. למדנו ממך המון. לקחנו לעצמנו את כל שהצעת ובה' ותודה לאל אנחנו אחרי הכל, בזכותך. בכבוד ובתודה. רחל ושוקי, ק
 • לאיש הקבלה יצחק אטיאס. החובות בהם שקענו הביאו אותנו לתחתית. בזכות יכולתך המקצועית, הידע הרב שלך והאכפתיות נטעת בנו ביטחון והכוונה לשינוי. בזכותך הצלחנו בה'. תודה ענקית. שמעון ואתי , ד.
 • לאיש הקבלה יצחק אטיאס מודה לך מקרב לב על הייעוץ, העזרה, ההכוונה והתמיכה. ששינתה את חיי. מרגלית .ח.
 • איש הקבלה יצחק אטיאס תבורך בכל מעשיך. הייעוץ שלך מדויק ביותר. דפנה. ס.

המלץ עלינו


שמך (*)
האימייל שלך (*)
האימייל של חברך (*)
הודעה אישית