1) ש. מה המשותף לדוד, שמואל וירמיהו הנביא?
ת. שלושתם נולדו מהולים (אדר"נ פ"ב)

2) ש. גם אברהם וגם דוד היו דיינים ושפטו אנשים. מה היה ההבדל בין שיטתו של דוד לשיטתו של אברהם?
ת. אברהם עשה צדקה תחילה ואח"כ משפט (שנא' "כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ד' לעשות צדקה ומשפט"). בזמן ששני בעלי דינין באין לפני אברהם לדין ואמר אחד על חברו זה חייב לי מנה היה אברהם אבינו מוציא מנה משלו ונותן לו ואמר להם סדרו דיניכם לפני, וסידרו דינן, כיוון שנתחייב אחד לחבירו מנה אמר לזה שבידו המנה תן המנה לחברך. אבל דוד המלך לא עשה כן אלא עושה משפט תחילה ואח"כ צדקה (שנא' "ויהי דוד עושה צדקה ומשפט לכל עמו"). בזמן שבעלי דינין באין לדין לפני דוד המלך אמר להם סדרו דיניכם. כיוון שנתחייב אחד לחבריו מנה היה מוציא מנה משלו ונותן לו. (אדר"נ אבות ל"ג)

3) ש. מה ההבדל בין אהבת אמנון ותמר לאהבת דוד ויונתן?
ת. איזה אהבה שהיא תלויה בדבר זו אהבת זו אהבת אמנון ותמר, ושאינה תלויה בדבר זו אהבת דוד ויונתן.

4) ש. מי היה אביו של דוד ומי היה סבו ואבי סבו?
ת. אביו - ישי. סבו - עובד. אבי סבו - בועז.

5) ש. למה התכוון דוד באומרו "זאת היתה לי כי פיקודיך נצרתי" (תהילים קיט' נו')?
ת. זכיתי למלכות בזכות התורה שלמדתי וקיימתי. (אדר"נ מ"ח)

6) ש. כיצד קרא דוד לאחיתופל ומדוע?
ת. מאחר והוא למד ממנו שני דברים הוא קרא לו רבו אלופו ומיודעו (כלה רבתי ה. ד.)

7) ש. מה הם שני הדברים שדוד למד מאחיתופל?
ת. א- לא ללמוד לבד אלא עם חברים. ב- ללכת בזריזות (לרוץ) לביהכנ"ס ("לבית אלקים נהלך ברגש") (שם)

8) ש. מנין שלא שלט ריקבון (רימה) בגופו של דוד לאחר מיתתו?
ת. שנא' לכן שמח ליבי ויגל כבודי אף בשרי ישכון לבטח. (לא יהיה בבשרי רימה) (ד"א א. יז.)

9) ש. דוד המלך אומר "שבע ביום היללתיך על משפטי צדקך". מה סימל המספר 7 לדוד בפסוק זה?
ת. א- 7 ברכות ק"ש (4 בלילה ו-3 ביום). ב- 7 מצוות המלוות את האדם והן תש"י, תש"ר, מזוזה, 4 ציציות. (מס' תפילין א. כ"א.)

10)  ש. לפני כמה שנים חי דוד מלך ישראל אשר חיבר את ספר התהלים?
 ת. לפני 2913 שנים.

11)  ש. מי המליך את דוד והאם עשה זאת בסתר או בגלוי?
 ת. שמואל המליך את דוד בסתר.

12)  ש. מי הייתה אמו של דוד?
 ת. ניצבת בת עדיאל.

13)  ש. מה ידוע לך על הורי דוד וששת אחיו?
 ת. הורי דוד וכל ששת אחיו (למעט אחיו אליהו) נרצחו ע"י מלך מואב לאחר שדוד   ביקש שישמרם אצלו בזמן בריחתו משאול.

14)  ש. נביא הוכיח את דוד על מעשה שעשה. מי הנביא ומה המעשה?
 ת. הנביא היה נתן הנביא אשר הוכיח את דוד על כך שלקח את בת-שבע.

15)  ש. מי רדף את דוד זמן רב ובעקבות מה עשה זאת?
 ת. שאול רדף את דוד כיון שכאשר דוד הרג את גלית העם הילל את דוד יותר משאול. ("הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו")

16)  ש. דוד נאלץ לברוח מארמונו בגלל מרד. מי ניהל את המרד, ומה היה בסופו?
 ת. את המרד ניהל אבשלום בנו של דוד אשר מרד באביו ורצה לתפוס את המלוכה. לאחר מכן נהרג אבשלום ע"י יואב בן צרויה שר הצבא. זאת לאחר ששערו הארוך הסתבך בעצי היער.

17)  ש. ממי קנה דוד את מקום המקדש?
 ת. דוד קנה מארונה היבוסי את מקום המקדש.

18)  ש. מה עשה שימעי לדוד?
 ת. כאשר דוד נאלץ לברוח מארמונו בזמן מרד אבשלום, שימעי יצא נגדו סקל וקילל אותו וביזה אותו.

19)  ש. בן כמה היה דוד במותו ומתי הוא נפטר?
 ת. דוד נפטר בגיל 70 ביום שבת בצהריים בחג השבועות.

20)  ש. באיזה כלי נגינה ניגן דוד? לפני מי ניגן? ומי נעזר בכך?
 ת. דוד ניגן בכינור לפני שאול המלך ובאמצעות הניגון סרה העצבות והרוח הרעה שהיתה על שאול.

21)  ש. מי הם 5 חיות הטרף אשר נלחמו בדוד ונוצחו על ידו?
 ת. 5 חיות תקפו בו זמנית את דוד- ארי ושני גוריו, דוב וגורו. אך דוד הצליח להכותם "גם את הארי גם הדוב הכה עבדך" (שמ"א יז לו. רד"ק)

22)  ש. מי ומתי נתן לדוד מדים משריון ומה דוד עשה עימם?
 ת. שאול הלביש את דוד לפני יציאת דוד לקרב עם גולית את מדי השיריון האישיים שלו אך דוד הסירם מעליו לפני הקרב ונלחם רק עם מקל ו-5 אבנים.

23)  ש. תאר את מראהו של דוד המלך?
 ת. דוד היה אדמוני ויפה מראה.

24)  ש. מה אמר דוד לגולית כאשר יצא נגדו למלחמה?
 ת. "אתה בא אלי בחרב ובחנית ובכידון ואנכי בא אליך בשם ד' צבא-ות א-לוקי מערכות ישראל" (שמ"א יז מה)

25)  ש. דוד יצא למלחמה נגד גולית. תאר את מידות גופו של גולית.
 ת. גובהו של גולית היה 6 אמות וזרת (יותר מ-3 מטר!)

26)  ש. כיצד הרג דוד את גולית?
 ת. הוא ירה באמצעות המקלע הידני שלו אבן אשר פגעה  במצחו של גולית והפילה אותו ולאחר מכן כרת את ראשו בחרב.

27)  ש. מי אהב את דוד כנפשו?
 ת. יונתן בנו של שאול.

28)  ש. את מי נתן שאול לאשה לדוד ותמורת מה?
 ת. שאול נתן לדוד את מיכל בתו לאשה וזאת תמורת כך שדוד יהרוג 100 פלישתים ויכרות את ערלותיהם. ואכן מילא דוד תנאי זה ואף יותר והביא 200 עורלות פלישתים ולא רק מאה.

29)  ש. מה נתן אחימלך הכהן מנוב עיר הכהנים לדוד ומה קרה בעקבות כך?
 ת. דוד ברח משאול והגיע לנוב עיר הכהנים. אחימלך נתן לו ולנערו לאכול מלחם הפנים. וגם נתן לו את חרב גולית הפלישתי שהיתה אצלו. כאשר הדבר נודע לשאול הוא חשב כי אנשי נוב משתפים פעולה עם דוד ומורדים בו ונתן פקודה לדואג האדומי ולחייליו אשר הרגו את כל יושבי נוב (פרט לאביתר בן אחימלך שברח).

30)  ש. כיצד ניצל דוד מאכיש מלך גת?
 ת. דוד עשה עצמו כמשוגע, כתב ושרט שריטות על הדלתות והזיל ריר מפיו על זקנו. בתו ואשתו של אריש היו משוגעות והיו צועקות מתוך הארמון ודוד היה צועק מחוץ לארמון כך שאריש אמר "חסר משוגעים אני?" וכנראה לא האמין שזה דוד וביקש לשחררו.

31)  ש. מי אמר למי "אחרי מי אתה רודף, אחרי כלב מת אחרי פרעוש אחד"?
 ת. דוד אמר זאת לשאול כאשר שאול רדף אחריו להורגו.

32)  ש. כיצד הוכיח דוד לשאול כי אין בכוונתו למרוד בו ולפגוע בו וכי הוא רודף אחריו חינם?
 ת. דוד ואנשיו התחבאו במערה מפני שאול וחייליו. לפתע נכנס למערה שאול כדי לעשות את צרכיו. זו היתה הזדמנות פז להרוג את שאול אך דוד לא עשה זאת אלא רק כרת את כנף מעילו של שאול ולאחר מכן הראה לו את הבגד הקרוע כהוכחה שיכל להורגו ולא עשה זאת.

33)  ש. מדוע דוד בא להילחם בנבל הכרמלי?
 ת. חיילי דוד שמרו על המרעה והרועים של נבל הכרמלי וכאשר הוא גזז את צאנו ועשה משתה ביקש דוד מנבל שייתן לחייליו קצת אוכל ומזון. אך נבל סרב לעשות זאת בכל תוקף.

34)  ש. מי הציל את נבל מידי דוד וכיצד?
 ת. אביגיל, אשתו של נבל התחננה לדוד כדי שלא יפגע בנבל ואכן דוד לא פגע בו אך לאחר עשרה ימים נבל חלה ומת.

35)  ש. כיצד קשורים חנית וצפחת מים לדוד?
 ת. במהלך הרדיפה של שאול אחרי דוד, דוד ואבישי ירדו למחנה של שאול אשר נרדם, למעשה הם יכלו להורגו אך דוד לא נתן לעשות זאת אבל הורה לאבישי לקחת את החנית ואת צפחת המים של שאול.

36)  ש. לאחר הניצחון של דוד על העמלקים אשר שבו את נשות חייליו ואת נשותיו (אביגיל ואחינועם). אמר דוד "כי כחלק היורד במלחמה וכחלק היושב על הכלים יחדיו יחלוקו" (שמואל א'. ל.). הסבר!
 ת. דוד קבע כי גם לחיילים שנשארו בעורף ושמרו על העורף יהיה חלק שווה בשלל המלחמה כמו הלוחמים בקרב.

37)  ש. מה עשה דוד כאשר שמע כי שאול נהרג במלחמה?
 ת. למרות ששאול  תמיד רדף אחריו להורגו, דוד קרע את בגדיו ובכה וצם עד הערב ברגע ששמע על מותו של שאול ושלושת  בניו ושאר העם ולאחר מכן חיבר קינה על מותם.

38)  ש. מי אמר ועל מי נאמר " מנשרים קלו מאריות גברו" (שמואל ב'. א)?
 ת. דוד אמר זאת על שאול ויונתן כאשר קונן עליהם לארח שנהרגו בקרב בגלבוע.

39)  ש. באיזו עיר מלך דוד בראשונה ולמשך כמה זמן?
 ת. עם מות שאול, דוד עדיין לא עולה למלוך בירושלים אלא הולך לחברון ומולך שם 7 שנים ושישה חודשים ובירושלים 33 שנים.

40)  ש. מנה (לפחות) 5 מבניו של דוד.
 ת. אמנון, כלאב, אבשלום, אדוניה, שלמה.

41)  ש. מדוע קילל דוד את יואב שר הצבא שלו?
 ת. במהלך הקרבות בין חיילי דוד לחיילי בית שאול, נאלץ אבנר שר הצבא של שאול להרוג את עשהאל (אחיו של יואב) אשר רדף אחריו ולא שעה לבקשותיו של אבנר לסור ממנו. כנקמה, הרג יואב את אבנר בעורמה כאשר אבנר בא לשתף פעולה עם דוד ולכן דוד קילל את יואב.

42)  ש. מה עשה דוד לרכב ובענה אשר הרגו את איש בושת, בנו של שאול?
 ת. דוד ציווה להרוג אותם ולקצץ את ידיהם ואת רגליהם על כך ש-"הרגו את איש צדיק בביתו ועל משכבו."

43)  ש. כמה שנים מלך דוד על ישראל?
 ת. דוד מלך 40 שנה על ישראל.

44)  ש. מה עשו היבוסים כדי למנוע מדוד לכבוש את ירושלים?
 ת. הם העמידו שני פסלים, אחד של אדם צולע (פיסח) ואחד של עיוור. הפיסח- בא להזכיר את יעקב שצלע על יריכו כשנאבק עם המלאך. העיוור- בא  להזכיר את יצחק שכהו עיניו ורמזו בכך על השבועה של אברהם (אביהם וסבם של יצחק ויעקב) שנשבע לאבימלך וליבוסים שלא יפגע בזרעם. אך מאחר וזרעו של אבימלך כבר לא היה קיים בעולם הרי שהשבועה בטלה ודוד היה יכול לכבוש את ירושלים.

45)  ש. מדוע העביר דוד את ארון ד' לבית עובד אדום הגיתי ולא הכניסו ישר לירושלים?
 ת. דוד רצה להביאו לירושלים ושמו את הארון על עגלה. בדרך הארון עמד כביכול ליפול ואז עוזה בא לתופסו ומת. בגלל מות עוזה פחד דוד להמשיך להעלות את הארון לירושלים והעבירו לבית עובד אדום הגיתי.

46)  ש. כיצד התנהג דוד כאשר העלו את ארון ד' לירושלים?
 ת. דוד היה מכרכר בכל עוז, קופץ באוויר, רוקד בכל כוחו לפני ארון ד'.

47)  ש. כיצד גמל דוד חסד עם זרעו של יהונתן?
 ת. ליהונתן היה בן נכה ברגליו ששמו היה מפיבושת. לאחר מות יהונתן דוד העניק למפיבושת את כל בית שאול כולל העבד ציבא. וגם נתן לו רשות להיות מאוכלי שולחנו תמיד.

48) ש. מה עשה חנון בן נחש מלך בני עמון לעבדי דוד אשר נשלחו ע"י דוד לנחמו עקב פטירת אביו?
 ת. חנון חשד בעבדי דוד אשר באו לנחמו כי הם מרגלים ולכן גילח את חצי זקנם, כרת את מדיהם ושילחם בחזרה לישראל.

49) ש. מדוע נתן דוד פקודה ליואב להפקיר את אוריה החיתי במלחמה ובכך לגרום לו להיהרג בקרב?
 ת. אוריה החיתי היה מורד במלכות ומורד במלכות חייב מיתה שהרי דוד המלך נתן לו פקודה לחזור ולישון בביתו והוא סרב לעשות זאת למרות ציוויו של המלך דוד.

50) ש. במה בדיוק חטא דוד בעניין בת-שבע ואוריה החיתי?
 ת. כידוע דוד לקח את אשתו של אוריה, בת-שבע לאישה. חיילי בית דוד ובתוכם גם אוריה, היו נותנים גט לנשותיהם לפני היציאה לקרב כדי שהן לא תהיינה עגונות אם הם ייעדרו ולא ימצאו אותם ולכן בת שבע כבר לא הייתה אשתו של אוריה אבל החטא של דוד היה שהוא גרם שאוריה החיתי אשר אומנם היה ראוי למיתה (בגלל מרידתו בדוד) להיהרג בחרב בני עמון ובכך נגרם חילול ד' שאחד מבחירי חיילי בית דוד, אוריה, הוכרע בקרב ע"י עובדי עבודה זרה.

51) ש. כיצד דוד נענש על חטא בת-שבע?
 ת. התינוק שנולד לו ולבת-שבע נפטר תוך מספר ימים וכן לאחר שנים בנו אבשלום מרד בו לעיני כל ישראל.

52) ש. מה הבטיח דוד לבת-שבע?
 ת. דוד הבטיח לבת שבע כי בנה שלמה הוא זה אשר ימלוך אחריו.

53) ש. מהו משל "כבש הרש" וכיצד הוכיח נתן את דוד באמצעותו?
 ת. נתן הנביא הוכיח את דוד באמצעות משל. הוא סיפר לו על עשיר אשר היו לו צאן ובקר רבים אשר לקח את הכבשה של שכנו העני אשר הייתה לו רק כבשה אחת שהייתה הכול בעבורו. כאשר שמע זאת דוד הוא פסק שיש להעניש את העשיר וכך הבין לאחר מכן כי בנמשל הוא העשיר (שהיו לו נשים רבות) ולקח את אשתו היחידה של אוריה.

54) ש. מי וכיצד שכנע את דוד להתיר לאבשלום בנו אשר ברח לגשור, לחזור לירושלים?
 ת. יואב שלח לדוד את האישה מתקוע אשר סיפרה לדוד סיפור בדוי על כך שהיא אלמנה ובנה האחד הרג את אחיו השני (היו לה שני בנים בלבד) ועתה כל המשפחה רוצה להרוג את בנה האחד וכך לא יישאר לה כל יורש וממשיך את המשפחה ובכך רמזה שיש להחזיר את אבשלום למרות שהרג את אמנון.

55) ש. מדוע ברח דוד מארמונו אשר בירושלים?
 ת. אבשלום בנו רצה להדיח אותו ולמלוך תחתיו ודוד פחד שמא אבשלום יהרוג אותו ואת כל חייליו.

56) ש. את מי השאיר דוד בירושלים כדי לסכל את עצתו של אחיתופל שהיה יועצו של אבשלום?
 ת. דוד השאיר בירושלים את חושי הארכי כדי להפר את עצת אחיתופל וביקש ממנו לשתף פעולה עם צדוק, אחימעץ ויהונתן בן אביתר אשר גם הם הושארו על ידו וכדי לספר לו מה אבשלום עושה.

57) ש. מדוע לא הסכים דוד שחייליו יהרגו את שימעי אשר קילל וביזה אותו?
 ת. שמעי בן גרא קילל וסקל את דוד באבנים כאשר ברח מאבשלום וכאשר חייליו של דוד רצו להורגו, דוד לא הסכים ואמר שהרי הקב"ה איפשר לו לקלל ואם יסבול זאת אולי ד' ירחם עליו ולכן לא התיר להם להורגו אלא איפשר לו להמשיך לקללו ולבזותו.

58) ש. מה הייתה תגובתו של דוד כאשר בישר לו הרץ הכושי כי אבשלום בנו אשר מרד בו נהרג במלחמה?
 ת. הוא בכה בקול גדול "בני אבשלום מי יתן מותי אני תחתיך".

59) ש. מדוע פרצה מגיפה בעם בתקופתו של דוד?
 ת. דוד מנה את העם שלא לצורך וכאשר מונים את העם שלא לצורך עלולה לפרוץ מגיפה.

60) ש. כיצד פסקה המגיפה?
 ת. דוד ראה את מלאך ד' בגורן ארונה היבוסי (מקום המקדש של היום) וקנה בכסף את המקום מארונה ובנה שם מזבח והעלה עליו קורבנות וכן ביקש סליחה מהקב"ה וכך פסקה המגיפה.

61) ש. מה קרה לדוד כאשר הזדקן?
 ת. כאשר הזדקן וגופו נחלש היה לדוד תמיד קר למרות שלבש בגדים מחממים.

62) ש. את מי המליך דוד כיורשו במלוכה?
 ת. דוד המליך את שלמה וזאת לאחר שאדוניהו בנו החליט למלוך ואז בת שבע אם שלמה ונתן הנביא פנו לדוד כדי שיודיע שהמלך הבא הוא שלמה.

63) ש. לפני מותו ציווה דוד את שלמה "לטפל" במספר אנשים. מי הם האנשים ומה ציווה לעשות איתם?
 ת. 1- למצוא סיבה ולהרוג את יואב על כך שהרג את אבנר ואת עמשא.
2- לגמול חסד לבני ברזילי הגלעדי אשר עזר לדוד כאשר ברח מאבשלום.
3- למצוא סיבה להרוג את שמעי בן גרא אשר קילל וסקל את דוד בבורחו מאבשלום.

64) ש. בן כמה היה דוד במותו והיכן נקבר?
 ת. דוד היה בן 70 במותו והוא נקבר בעיר דוד בירושלים.

65) ש. מה המשותף למזמור כ"ה ("לדוד אליך ד' נפשי אשא,) למזמור ל"ד ("לדוד בשנותו את טעמו") למזמור קי"ט ("אשרי תמימי דרך") ולמזמור קמ"ה ("אשרי... תהילה לדוד")?
 ת. כל המזמורים הללו מסודרים לפי סדר הא"ב.

66) ש. במה יוצא דופן מזמור קי"ט ("אשרי תמימי דרך") מכל שאר המזמורים המסודרים ע"פ א"ב?
 ת. בכל שאר המזמורים יש פסוק אחד לכל אות מהא"ב. ובמזמור קיט' יש 8 פסוקים לכל אות ולכן הוא הארוך מכל מזמורי התהילים (176 פסוקים)

67) ש. למרות שיש מספר מזמורים המסודרים ע"פ סדר הא"ב נבחר דווקא מזמור "אשרי... תהילה לדוד" (קמה') להיאמר בתפילה 3 פעמים ביום. מדוע?
 ת. ב"אשרי" יש דבר נוסף שאין בשאר המזמורים המסודרים ע"פ הא"ב. במזמור זה יש את הפסוק "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון" המבטא את האמונה שד' הוא זה שזן ומפרנס כל יצור ובריה בשפע גדול ובחסד. ולכן נבחר דווקא מזמור זה.

68) ש. תן 3 דוגמאות לפחות ל"לשון נופל על לשון" (מילים הדומים בצליל אך שונים במשמעותם) בספר התהילים.
 ת. "ישובו יבושו רגע", "מצר תצרני", כפור כאפר תפזר".

69) ש. מנין לנו שדוד חיבר את מזמורי התהילים ברוח-הקודש?
 ת. אם לא היה לו רוח הקודש כיצד כתב את מזמור "על נהרות בבל" המתאר את חורבן בית המקדש הראשון שהיה שנים רבות אחרי מותו.

70) ש. מה פירוש המילה "תהילים"?
 ת. המילה "תהילה" פירושה "שבח" ולכן תהילים פירושו הרבה "תהילות" דהיינו קובץ של הרבה דברי שבח לבורא.

71) ש. בתהילים יש מזמורים מסוגים שונים. פרט (לפחות 4 סוגים.)
 ת. 1- יש מזמורים שמטרתם להביע כיסופים וגעגועים לקב"ה ולבית המקדש. 2- יש מזמורים שהם תפילות של אדם פרטי הנמצא במצוקות שונות. 3- יש מזמורים הקשורים לציבור ולעם. 4- יש מזמורים העוסקים בשבח לקב"ה, לבריאה, לשליטתו בטבע ובעולם.

72) ש. במה עוסק מזמור ב' "למה רגשו גויים... על ד' ועל משיחו יושב בשמים ישחק"?
 ת. המזמור עוסק במלחמת גוג ומגוג אשר במהלכה באו כל הגויים למלחמה על עם ישראל שהיא למעשה מלחמה נגד ד' וכולם הובסו.

73) ש. מנה 5 מזמורים אשר אותם אמר דוד במהלך אירועים אשר קרו לו בימי חייו.
 ת. "מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו" (ג') "
"משכיל לדוד בהיותו במערה תפילה" (קמ"ב)
"למנצח... לדוד... אשר דיבר... את... השירה הזאת... ביום הציל ד' אותו מכף כל אויביו ומיד שאול" (יח')
"לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך ויגרשה וילך" (לד')
"למנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע" (נא')
"למנצח משכיל לדוד בבוא דואג האדומי ויגד לשאול... בא דוד אל בית אחימלך" (נ"ב)
"למנצח... בבוא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו" (נד')

74) ש. מנה לפחות 4 חלקים בתפילה המורכבים ע"י מקבץ של מזמורי תהילים.
 ת. 1- פסוקי דזמרה (כל המזמורים מ"ברוך שאמר" עד "ישתבח")
2- המזמורים שאומרים "בתחנון".
3- "שיר של יום".
4- מזמורים ופסוקים אשר אומרים "בהוצאת ובהכנסת ספר תורה".

75) ש. "למנצח אל הנחילות" (ה) "למנצח בנגינות על השמינית" (ו) "למנצח על הגיתית" (ח) "למנצח על שושנים" (מה) "למנצח על מחלת משכיל לדוד" (ג). מה המשותף לכל המילים המסומנות ב-קו?
 ת. כולן סוגים של כלי נגינה שהיו בימי דוד ואשר באמצעותם ניגן כאשר אמר את המזמורים.

76) ש. מנה לפחות 5 מיני נגינה הפותחים את רוב המזמורים בתהילים.
 ת. "למנצח", "משכיל", "שיר", "מזמור", "הללוי-ה".

77) ש. כמה שירי מעלות יש בתהילים ומדוע?
 ת. בתהילים יש 15 מזמורים הפותחים ב"שיר המעלות", והם מכוונים כנגד 15 המעלות (מדריגות) שהיו במקדש בין עזרת ישראל לעזרת נשים אשר עליהם עמדו הלויים וניגנו ושיבחו את הקב"ה.

78) ש. באיזה פסוק בתהילים אומר דוד כי בזכות תפילתם של הילדים הקטנים הקב"ה מחסל את אויבי ישראל?
 ת. "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם". (ח)

79) ש. דוד המלך הקפיד מאוד בעניין שמירת הלשון מאמירת שקר ומרמה ולשון הרע. הוכח זאת מפסוק בתהילים.
 ת. "מי האיש החפץ חיים... נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו.,, (מזמור לד')

80) ש. מנה לפחות 5 תכונות אשר לדעת דוד גורמות לזכות לשכון בהר ד' כלומר להיות קרוב אליו?
 ת. במזמור ט"ו דוד מפרט ואומר: הולך תמים, פועל צדק, דובר אמת בלבבו, לא רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רעה.

81) ש. במזמור י"ט (השמיים מספרים) משווה דוד בין השמש לתורה. מה השווה ומה השונה לדעתו בין השמש לתורה?
 ת. גם השמש וגם התורה מביאים חיים אך בעוד שקרני השמש מסוגלים להביא גם מוות (מכת שמש) הרי שהתורה היא תמימה כלומר שיוצא ממנה רק טוב ללא רע כלל.

82) ש. מה המיוחד בפסוק ט"ו בפרק י"ט בתהילים "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ד' צורי וגואלי"?
 ת. בפסוק זה יש 10 מילים  וגם יש בו 10 פעמים את האות י'. הוא מתחיל ב-י' ומסתיים ב-י', ולכן יש לאומרו בסיום התפילה.

83) ש. היכן בתהילים הביע דוד את אמונתו כי הניצחון על האויבים לא תלוי בכוח ובנשק אלא בעזרתו של ד'?
 ת. במזמור כ' אומר דוד "אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ד' נזכיר, המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד"

84) ש. "למנצח על אילת השחר מזמור לדוד" (כ"ב) למי רומז דוד במילים "אילת השחר"?
 ת. "אילת השחר" הוא שם של כוכב. חז"ל מספרים כי אסתר הייתה יפה מאוד ככוכב, וגם השם "אסתר" מובנו בפרסית "אסתהר" – כוכב. כך שדוד מספר במזמור זה על אסתר כיצד התפללה לקב"ה לפני שהעיזה להיכנס לאחשוורוש ללא רשות וסיכנה בכל את חייה עבור הצלת עם ישראל.

85) ש. למה ממשיל דוד את עצמו  בתהילים כאשר הוא רוצה להביע את בטחונו בקב"ה?
 ת. במזמור כ"ג "ד' רועי לא אחסר" דוד ממשיל עצמו לכבש אשר יש לו רועה חזק (שיש לו שבט ומשענת) והכבש בוטח ברועה כיוון שהוא יודע שהוא תמיד איתו גם במצבים קשים (גיא צלמוות) וגם במצבים טובים (על מי מנוחות ינהלני) והוא כל יכול ועושה הכול לטובת הכבש. כך גם הרועה האמיתי שהוא הקב"ה שדוד בוטח בו. הוא עושה הכל לטובה, הוא החזק ביותר והטוב ביותר ולכן אין לדאוג ורק לבטוח בו.

86) ש. מאיזה מזמור בתהילים למדו חז"ל כי יש לתקן בתפילת העמידה 18 ברכות?
 ת. במזמור כ"ט (הבו לד' בני אלים) מוזכר שם ד' 18 פעם ומכאן רמז ל-18 ברכות בעמידה.

87) ש. הסבר: "קרוב ד' לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע". (לד')
 ת. דוד מלמד אותנו כי הקב"ה קרוב לאנשים אשר מתנהגים בענווה ובצניעות (נשברי לב) ולא לאלו שמתנהגים בגאווה ובראוותנות והוא מושיע את דכאי הרוח.

88) ש. באיזו תפילה אומרים זה אחר זה 3 פסוקים מתהילים המתחילים כל אחד במילים "צדקתך" (וצדקתך)? ומדוע דווקא אז?
 ת. בתפילת מנחה של שבת אומרים 3 פסוקים של הצדקת הדין. "צדקתך כהררי א-ל", "וצדקתך אלוקים עד מרום", "צדקתך צדק לעולם" כיוון שבמנחה של שבת נפטרו 3 גדולי ישראל והם יוסף, משה ודוד. ובפסוקים אלו אנו מצדיקים ומקבלים את הדין על כך.

89) ש. "סגולה נגד גאווה – אתרוג". הסבר!
 ת. דוד המלך אומר (לו) "אל תבואני רגל גאווה ויד רשעים אל תנידני" אל תבואני רגל גאווה ר"ת אתרוג. וכדאי לומר פסוק זה בכל פעם שאנו קצת מתגאים.

90) ש. מהו שכרו של אדם הנותן צדקה לעניים לדעת דוד בתהילים ?
 ת. דוד אומר "אשרי משכיל אל דל ביום רעה יאשרהו ד'" כלומר המשכיל החכם הנותן כסף לדל העני, ינצל ע"י הקב"ה כאשר תהיה לו צרה.

91) ש. "כאיל תערוג על אפיקי מים כן נפשי תערוג אליך אלוקים" (מ"ב). הסבר!
 ת. כשם שהאיל מתגעגע ומתאווה למים כאשר הוא צמא כך נפשי, אומר דוד מתגעגעת לאלוקים, לתורה, למצוות, לתפילה, ולאמונה.

92) ש. כיצד ביטא דוד את דעתו כי על הבת להיות צנועה ולשמור על כבודה?
 ת. דוד אומר (מה) "כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה" כבודה של הבת כאשר היא צנועה (פנימה) בלבושה.

93) ש. גם על רעידת אדמה התפלל דוד שהקב"ה יצילהו, היכן?
 ת. במזמור מ"ו אומר דוד "אלוקים לנו מחסה ועוז... על כן לא נירא בהמיר ארץ (רעידת אדמה) ובמוט הרים בלב ימים" כאשר ההרים נזרקים לים מחמת רעידת האדמה.

94) ש. כיצד כינה דוד את ירושלים בתהילים?
 ת. "יפה נוף, משוש כל הארץ הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב" (מ"ח).

95) ש. למה התכוון דוד באומרו "תחטאני באזוב ואטהר, תכבסני ומשלג אלבין" (נ"א)?
 ת. דוד מבקש שד' יכפר על חטאיו וינקה אותו מהם כשם שהאזוב היה מטהר את הטמאים טומאת מת וצרעת וכשם שהכיבוס גורם לבגד להיות לבן כמו שלג.

96) ש. תפילת "שמונה-עשרה" פותחת מפסוק מספר תהילים. ציין את הפסוק.
 ת. בתחילת התפילה – "ד' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך". (נא')

97) ש. "אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך" (סה') באיזה מעמד אומרים פסוק זה מתהילים?
 ת. בברית מילה. באמצעות הברית הנימול מתקרב לקב"ה ושוכן עימו בקדושתו.

98) ש. איזה מזמור היה חקוק לדוד המלך על המגן שלו אשר איתו יצא לקרב?
 ת. מזמור ס"ז "למנצח בנגינות מזמור שיר" אותו כתב דוד על המגן שלו בצורת מנורת ביהמ"ק.

99) ש. למי התכוון דוד באומרו במזמור סח' "עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם"?
 ת. לדעת חז"ל התכוון למשה אשר עלה למרום 40 יום ו-40 לילה "ושבה" את התורה מידי המלאכים והביא אותה לבני האדם.

100) ש. דוד ביקש מהקב"ה שגם כאשר יזקין לא יעזוב אותו וימשיך להיות בריא ומתפקד כרגיל. התדע באיזה פסוק אמר זאת?
 ת. דוד אמר "אל תשליכני לעת שקנה ככלות כוחני אל תעזבני" (ע"א)

101) ש. שנים-עשר פעמים מוזכר "אסף" ("מזמור לאסף") בספר תהילים. מיהו אסף?
 ת. אסף היה אחד מהלויים המשוררים העיקריים אשר היו בימי דוד. יחד איתו היו עוד שני לווים משוררים עיקריים והם הימן וידותון.

102) ש. על איזה מאורע רומז דוד א'- בפסוק "שילחו באש מקדשך לארץ חיללו משכן שמך" (ע"ד), ב'- בפסוק "ויצב מים כמו נד" (ע"ח), ג'- "ודלתי שמים פתח" (ע"ח), ד'- בפסוק "ויתן לחסיל יבולם ויגיעם לארבה" (עח')?
 ת. א'- לחורבן בית המקדש, ב'- קריעת ים-סוף, ג'- ירידת המן, ד'- מכת הארבה.

103) ש. היכן רמוז ראש השנה בתהלים?
 ת. "תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו" (פא)

104) ש. על מי אמר דוד "כי נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרותו" (פג')?
 ת. דוד אמר זאת על אויבי ישראל אשר נועצו להכחיד את עם ישראל וכוונתו היא גם לכל אויבי ישראל כיום.

105) ש. "נחשבתי עם יורדי בור, הייתי כגבר אין איל." (פח') הסבר!
 ת. דוד פונה לקב"ה שירחם עליו כיוון שמצבו כמו אדם הנוטה למות וכבר כולם התייאשו ממנו ולא חושבים שהוא בכלל ימשיך לחיות.

106) ש. דוד פונה לקב"ה ואומר "נארת ברית עבדך חיללת לארץ נזרו" (ס"ו) הסבר.
 ת. דוד מזכיר לקב"ה כביכול שהבטיח לו שזרעו ומלכותו תהיה לעד והנה עתה כביכול לא עמד בהבטחה וזנח את הברית עם דוד וחילל את מלכותו בכך ששונאיו עומדים למלוך במקומו.

107) ש. איזה מזמור בתהילים מכונה "שיר של פגעים"?
 ת. מזמור צ"א (יושב בסתר עליון) מכונה כך מפני שדוד מזכיר בו כל מיני פגעים כמו: פח, דבר, פחד לילה, חץ, קטב ועוד ומבקש מד' שיצילהו מידם.

108) ש. איזה מזמור מספר תהלים היה נאמר בזמן הקרבת קרבן תודה?
 ת. כאשר היה נעשה לאדם נס הוא היה מקריב קרבן ומודה לד' באמירת "מזמור לתודה" (מזמור ק') תוך כדי הקרבת הקרבן.

109) ש. מתי במהלך השנה נאמר מזמור ק"ד "ברכי נפשי את ד'"?
 ת. מזמור זה נאמר בראשי חודשים.

110) ש. דוד אומר על  המלאכים שהם "גיבורי כח עושי דברו (של ד') לשמוע בקול דברו" (קג'). מה התכונה אשר עם ישראל אימץ מהמלאכים והנמצאת רמוזה בפסוק זה?
 ת. המלאכים קודם "עושי דברו" ואח"כ "לשמוע בקול דברו" כלומר מקדימים נעשה לנשמע ותכונה זו אימצו ישראל במתן תורה.

111) ש. באיזה מזמור מופיעים ציפורים, חסידה, יעלים, שפנים בשני פסוקים זה אחר זה?
 ת. במזמור קד' מתאר דוד את גדולת ד' כמו שהיא משתקפת מן הבריאה, הטבע וכל היצורים בעולם והוא אומר: "אשר שם (בעצים) ציפורים יקננו, חסידה ברושים ביתה." "הרים הגבוהים ליעלים, סלעים מחסה לשפנים."

112) ש. מה השאלה של דוד בפסוק "מי ימלל גבורות ד', ישמיע כל תהילתו" (קו')?
 ת. גבורותיו של הקב"ה וחסדיו אין להם מספר ואי אפשר למנות אותם שהרי כל רגע הוא עושה חסד עם כל יצור בעולם ולכן דוד שואל "האם יש מישהו בעולם שיכול לספר את כל מעשי הגבורה והחסד אשר ד' עושה בעולם?"

113) ש. לאיזה אירוע רומז דוד בפסוק "ויעמוד פנחס ויפלל ותיעצר המגיפה" (קו')?
 ת. דוד מתאר את הניסים שהקב"ה עשה עם ישראל בים סוף ובמדבר ומספר על הדין ("ויפלל") שעשה פנחס כזמרי בן סילא נשיא שבט שמעון אשר חטא עם כזבי בת צור המדינית. כידוע, בגלל שבני ישראל חטאו עם בנות מואב פרצה המגיפה בעם ובאמצעות מעשהו זה של פנחס נעצרה המגיפה.

114) ש. במזמור קז' מזכיר דוד 4 אירועים וליד כל אחד מהם כתב: "יודו לד' חסדו". מה הם האירועים ומה לומדים מכך?
 ת. א- תעו במדבר בישימון דרך – יודו לד' חסדו (הולכי מדבר).
ב- יושבי חושך וצלמות אסירי עוני – יודו לד' חסדו (אסירים משוחררים).
ג- כל אוכל תתעב נפשם ויגיעו עד שערי מוות – יודו לד' חסדו (חולים שנרפאו).
ד- יורדי הים באוניות עושי מלאכה במים רבים – יודו לד' חסדו (מי שעבר את הים). מכאן לומדים כי 4 אלו שהם: מי שעבר את המדבר, מי ששוחרר מבית הסוהר, מי שנרפא ממחלה, מי שעבר את הים, צריך להודות לד' ולומר ברכת "הגומל".

115) ש. מתי בתפילה אומרים את מזמור קי"א "הללוי-ה אודה ד' בכל לבב בסוד ישרים ועדה"?
 ת. אומרים מזמור זה במהלך תפילת מנחה של שבת.

116) ש. "הים ראה וינוס הירדן יסוב לאחור, ההרים רקדו כאילים גבעות כבני צאן" (קי"ד). לאילו אירועים מתייחס דוד בפסוק זה?
 ת. "הים ראה וינוס" – קריעת ים סוף. "הירדן יסוב לאחור" – חציית הירדן ע''י יהושוע. "ההרים רקדו כאילים" – מעמד הר סיני כאשר כל הר רצה  שהתורה תינתן עליו.

117) ש. למי התכוון דוד באומרו "אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה" (קיח')?
ת. חז"ל מספרים כי כל אחיו של דוד לא ראו בו מועמד להיות מלך וזלזלו בו ולכן אומר דוד "אבן מאסו הבונים" כלומר "הבונים" –  אחיו אשר מאסו בו (דוד הוא "האבן") התפלאו כאשר ראו שדווקא הוא נעשה "לראש פינה" – המלך.

118) ש. מהו המזמור הקצר ביותר בספר תהלים ומהו המזמור הארוך ביותר?
ת. קיז'- הקצר ביותר, יש בו 2 פסוקים. קיט'- הארוך ביותר, יש בו 176 פסוקים.

119) ש. מהו "הלל הגדול", ומהו "הלל המצרי" בתהלים?
ת. א- מזמור קלו' "הודו לד' כי טוב כי לעולם חסדו" הוא הלל הגדול. ב- מזמור קיג' עד קיח' הנאמרים בר"ח הם "הלל המצרי" (כיוון שנאמר בהם "בצאת ישראל ממצרים").

120) ש. מתי אומרים את "ההלל" (קי"ג-קי"ח) בתפילה ברצף ("הלל השלם") ומתי בדילוג?
ת. "הלל שלם" אומרים: 8 ימי חג הסוכות, 8 ימי חג החנוכה, יו"ט ראשון של פסח, שבועות. (סה"כ 18 ימים בשנה). הלל בדילוג אומרים: בר"ח ובימי חול המועד של פסח.

121) ש. איזה מזמור נקרא "אלפא ביתא" או "תמניא אפי"?
ת. מדובר על מזמור קי"ט בו לכל אות ב-א"ב יש 8 פסוקים המתחילים באותה אות. ומכאן השם "תמניא אפי" (8 פנים) וגם השם "אלפא ביתא" משום שהוא מסודר לפי א"ב.

122) ש. מה אמר דוד כאשר רצה לבטא את אהבתו לתורה יותר מכסף וזהב?
ת. "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף" (קיט')

123) ש. בפסוק "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך" רמוזות ברכות קריאת שמע. הכיצד?
ת. בערבית יש 4 ברכות המלוות את קריאת שמע, שתים מלפניה ושתים מאחריה. וביום שתים מלפניה ואחת מאחריה. בסה"כ 7.

124) ש. למה המשיל דוד את עם ישראל במזמור קכ"ו "בשוב ד' את שיבת ציון היינו כחולמים"?
ת. דוד ממשיל זאת לנחלים שבנגב אשר רוב ימות השנה הם יבשים וכאשר יורד גשם הם לפתע פתאום נמלאים (מים) כבירים, כך תבוא אלינו הגאולה פתאום לאחר כל שנות הגלות. ואת כל זה אומר דוד בפסוק "שובה ד' את שביתנו כאפיקים בנגב" (קכו')

125) ש. איזה מזמור בשירי המעלות אומרים בעשרת ימי תשובה?
ת. מזמור קל' "שיר המעלות ממעמקים קראתיך ד'".

126) ש. כמה פעמים מוזכר הפסוק "כי לעולם חסדו" במזמור קל"ו ומדוע?
ת. הוא מוזכר 26 פעם, ולדעת חז"ל הסיבה היא כיוון שהיו 26 דורות לפני מתן תורה והם התקיימו בחסדו של הקב"ה ולא בזכות התורה והמצוות.

127) ש. למה התכוון דוד באומרו "למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו" (קל"ו)?
ת. בכורי מצרים ראו כיצד הם מתים ובכל זאת הוריהם לא רצו לשחרר את ישראל ולכן הכו הבכורים את הוריהם כדי שיתנו לישראל לצאת וכך ינצלו הם ממכת בכורות.

128) ש. מהו המזמור המיוחד לתשעה באב?
ת. מזמור קלז' "על נהרות בבל ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון". המזמור מספר על חורבן בית המקדש ועל הגולים שהוגלו ובדרך נזכרו בבית המקדש ובירושלים ולא יכלו לנגן ולשיר את שירי ד' בניכר.

129) ש. איזה פסוק מספר תהלים אומר כל חתן ביום חופתו?
ת. "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרך אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי" (קלז').

130) ש. מה רצה דוד לומר במזמור קל"ט פסוק ט' "אשא כנפי שחר אשכנה באחרית ים גם שם ידך תנחני ותאחזיני ימינך"?
ת. דוד רצה לומר כי אין יכולת לברוח מפני הקב"ה כיוון שהוא נמצא בכל מקום ואפילו אם נעוף בשמים או נלך לאחרית הים גם שם הוא נמצא.

131) ש. דוד אומר "אדם להבל דמה ימיו כצל עובר" (קמ''ד), מדוע השווה דוד את ימיו של האדם לצל עובר?
ת. דוד רצה לומר כי חייו של האדם חולפים במהירות ממש כמו צל של דבר עובר, כמו צל של ציפור העפה במהירות בשמים ואין אפשרות כמעט לראות את הצל שלה מרוב מהירותה.

132) ש. למי פונה דוד ואומר: "הללי אלוקיך ציון כי חיזק בריחי שערייך ברח בנייך בקרבך" (קמז')?
ת. דוד פונה לירושלים ומבקש ממנה שתהלל ותשבח את הקב"ה כיוון שהוא שומר אותה ומפתח אותה, ושומר את ישראל הגרים בה.

133) ש. כיצד מתאר דוד את גבורת ד' בהורדת שלג?
ת. "משליך קרחו כפיתים" (קמז') הקרח יורד פתיתים פתיתים. וכן "הנותן שלג כצמר כפור כאפר יפזר" (שם).

134) ש. במזמור קמ"ח מהלל דוד את ד' ואומר "הללו את ד' מן הארץ" וכן "הללו את ד' מן השמים". מי מהלל את ד' מן הארץ ומי מן השמים?
ת. מן הארץ- תנינים, אש, ברד, שלג, קיטור ועוד. מן השמים- מלאכים, שמש ירח כוכבים, שמי השמים ועוד. שמי השמים ועוד.

135) ש. על מי אומר דוד: "רוממות א-ל בגרונם וחרב פיפיות בידם" (קמט')?
ת. דוד אומר זאת על חסידי ד' אשר מצד אחד הם שרים ומשבחים את הקב''ה ומצד שני הם גם יודעים להילחם.

136) ש. במזמור האחרון (ק"נ) מפרט דוד את הכלים והאמצעים שיש לשבח בהם את הקב"ה, מנה 5 מהם לפחות.
ת. תקע שופר, נבל, כינור, תוף מחול, מינים, עוגב, צלצלי שמע, צלצלי תרועה.

137) ש. על מי נאמר במזמור א' "והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעיתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח"?
ת. על האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים ובמושב לצים אלא עסק בתורה וקיים את התורה ומצוותיה.

138) ש. "יושב בשמים ישחק" (ב'). על מי ישחק ד'?
ת. על הגויים אשר רוצים להילחם בו ובעם ישראל ועל כל התוכניות הסודיות שלהן אשר הוא יפר אותן ברגע אחד.

139) ש. הסבר: "לא אירא מרבבות עם אשר סביב שתו עלי" (ג').
ת. דוד בוטח בד' ואומר שאינו מפחד אפילו אם יקיפו אותו עשרות אלפי אנשים וירצו להזיק לו.

140) ש. דוד מבקש מד' שני דברים: "אמרי האזינה ד', בינה הגיגני" (ה'). מה הם שני הדברים שביקש?
ת. דבר ראשון- ביקש מד' שישמע את דיבורי ובקשותיו. דבר שני- ביקש מד' שיבין בדיוק את מחשבותיו וכוונתיו.

141) ש. על מי אמר דוד: "בור כרה ויחפרהו ויפול בשחת יפעל" (ז')?
ת. דוד מדבר בפסוק זה על הרשע הזומם להפיל את הצדיק בבור ולהכשיל אותו ולכך הקב''ה מפיל אותו באותו בור אשר הכין לצדיק ובכך גם הצדיק ניצל.

142) ש. את מי כינה דוד: "כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתים (י"ב)?
ת. דוד מכנה את התורה ככסף צרוף
דהיינו כסף מזוקק שאין בו כל סיג והוא כסף טהור, כך התורה כולה טוב ואין בה דבר אחד שהוא רע.

143) ש. כספו לא נתן בנשק ושוחד על נקי לא לקח" (טו'). מה הן שתי המצוות אשר דוד רומז אליהן בפסוק זה?
ת. האחת- איסור לקיחת ריבית ("נשך"). והשנייה- איסור קבלת שוחד.

144) ש. מה לדעת דוד יש לעשות כדי לא ליפול ולהיכשל בחטא?
ת. דוד אומר: "שיויתי ד' לנגדי תמיד, כי מימינו אל אמוט". כלומר יש לחשוב תמיד כי ד' עומד מולי בכל מקום ובכל רגע ובכל מצב, ואם עושים זאת לא ניכשל בחטא כי אנו מולו.

145) ש. על מי אומר דוד "וירכב על-כרוב ויעוף" (יח')?
ת. דוד אומר זאת על הקב"ה שכשם שמלך רוכב על סוסו, כך כביכול רוכב הקב"ה על הכרוב המלאך ושולט בעולם.

146) ש. באיזה מקום בסידור מופיע הפסוק (יח' נא') "מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם"?
ת. בברכת המזון.

147) ש. דוד אומר: "השמים מספרים כבוד אל" (יט' ב'). כיצד השמים מספרים?
ת. כאשר מסתכלים על השמים ורואים כיצד כדור-הארץ סובב סביב השמש במדויק 365 יום בכל שנה, וכאשר רואים כיצד הירח סובב סביב כדור-הארץ מידי חודש וכל זה אלפי שנים ללא הפסקה ללא כל מנוע, מתפעלים מכוחו של ד' וגבורותיו וכאילו השמים, השמש והירח מדברים ומשבחים את ד'.

148) ש. על מי אמר דוד "תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם" (כב')
ת. דוד אמר זאת על עצמו כיוון שהיה עניו מאוד.

149) ש. "...ואני כזית רענן בבית אלוקים" (נב'). מדוע המשיל דוד את עצמו לזית?
ת. הזית תמיד רענן. תמיד הוא מכוסה עלים ירוקים ואינו עומד בשלכת. כך דוד ביקש תמיד להיות רענן, בריא ומצליח בעבודת ד'.

150) ש. מזרעו של מי יהיה מלך המשיח ומדוע?
ת. מזרעו של דוד המלך. וזאת כיוון שיעקב ברך את יהודה כי מלכי ישראל, והמשיח שהוא מלך ישראל, יהיה מזרעו בלבד ומאחר ודוד היה מזרעו של יהודה הרי שהמשיח יהיה מצאצאי דוד המלך.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

ברכות המנויים

 • לרב יצחק אטיאס. ככתוב, כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא. הצלת אותי ממש. ירבו כמוך שלום, ח
 • ליצחק היקר תודה תודה תודה שהצלת את חיי. שביט, ל.
 • לאיש הקבלה המקסים. הייתי סקפטית בטרם הגעתי אך נוכחתי לראות איך עובד איש קבלה אמיתי ומקצועי. מודה לך על הכל. שלי, ס.
 • ליצחק היקר תודה תודה תודה שהצלת את חיי. שביט, ל.
 • לאיש הקבלה יצחק אטיאס בזכותך זכינו לחיים חדשים ולבית מאושר. חנה ודוד. מ.
 • לאיש הקבלה יצחק אטיאס. ידעת לעמוד לצידי ברגעים קשים ביותר ולכוון אותי לדרך הנכונה. קנית את עולמך. יישר כוח גדול מעומקי ליבי. נסים, י.
 • לרב יצחק היקר. אין לי מושג מה היה קורה בלעדי הייעוץ המקצועי והקבלי שנתת לי והנחתה אותי. מעריכה מאוד ואיתך בכל דבר ועניין. שולמית פ.
 • ליצחק אטיאס איש הקבלה. מרגע שהגעתי אליך הבנתי שמשתנים חיי לטובה עוד לפני שדברת. הביטחון שהענקת לי כמו העצות המדויקות להפליא פתחו לי דרך חדשה לחיים. מכל ליבי. תודה גדולה. פינחס, ג.
 • ליצחק אטיאס ואנשי המקצוע הסובבים אותך.תודה רבה לכם על ההכוונה והתמיכה.רק בעזרתכם הצלחתי לצאת מהחובות הכבדים. תבורכו. שמואל. ע.
 • ליצחק אטיאס אין לי מילים לתאר את עזרתך האדיבה. מרגע שהבטת בי ידעתי שאני שקוף לפניך והבנתי שכעת תבוא הישועה בעזרתך. הייעוץ שלך הוא מעבר לכל דמיון. רב תודות לך איש יקר. אביחי, ל.
 • ליצחק אטיאס הידע העצום שלך, הייעוץ הנכון, התמיכה, ההכוונה. בזכותך עליתי חזרה. כל הברכות. ליאור, פ.
 • ליצחק אטיאס אין מילים לתאר את הכנות שלך, הידע העצום, ההכוונות הנכונות ואנשי המקצוע העובדים איתך כל הכבוד לכם. מאושרת שזכיתי. אושרת , ג.
 • לרב יצחק אטיאס אין יום שאנחנו לא מודים לה' שזכינו להגיע אליך ולסדר את חיינו. אסנת ואבי. ח.
 • ר' יצחק אטיאס תמיד כאב לי על ההפסדים שקר לנו. אבל לאחר שהכרנו אותך וקבלנו את הייעוץ הנכון נדע לא לעשות שום דבר בלעדיך. בנימין ולאה, א.
 • ליצחק אטיאס איש הקבלה. למדנו ממך המון. לקחנו לעצמנו את כל שהצעת ובה' ותודה לאל אנחנו אחרי הכל, בזכותך. בכבוד ובתודה. רחל ושוקי, ק
 • לאיש הקבלה יצחק אטיאס. החובות בהם שקענו הביאו אותנו לתחתית. בזכות יכולתך המקצועית, הידע הרב שלך והאכפתיות נטעת בנו ביטחון והכוונה לשינוי. בזכותך הצלחנו בה'. תודה ענקית. שמעון ואתי , ד.
 • לאיש הקבלה יצחק אטיאס מודה לך מקרב לב על הייעוץ, העזרה, ההכוונה והתמיכה. ששינתה את חיי. מרגלית .ח.
 • איש הקבלה יצחק אטיאס תבורך בכל מעשיך. הייעוץ שלך מדויק ביותר. דפנה. ס.

המלץ עלינו


שמך (*)
האימייל שלך (*)
האימייל של חברך (*)
הודעה אישית